Oprócz zwykłych systemów VMI, które oparte są na zgłoszeniach zasobów lub zużycia, razem z naszymi klientami praktykujemy także oparty na RFID system VMI. Zredukowane koszty, optymalne ilości towaru, ciągła inwentaryzacja: Oferujemy to Państwu wraz z tym systemem. Naszym zautomatyzowanym i realizowanym całkowicie przez nas zarządzaniem zasobami towarowymi w Państwa magazynie zapewniamy efektywne zarządzanie zasobami. Razem z Państwem określamy zasoby zadane i minimalne. W ich granicach nasi doradcy klienta we własnym zakresie zarządzają Państwa zasobami magazynowymi.

Jak działa efektywne zarządzanie zasobami towarowymi?

Podstawą naszego systemu zarządzania są jednostki opakowaniowe wyposażone w RFID. Zapewniają one, że każda jednostka opakowaniowa w każdym miejscu łańcucha logistycznego może być jednoznacznie identyfikowana, także z odległości. Umożliwia to nam automatyczne określanie zasobów tulei w magazynie za pomocą czytników RFID i wysyłanie online informacji do naszych menedżerów zasobów. Jako klient korzystają Państwo nie tylko ze zmniejszonej ilości błędów i zredukowanych kosztów, ale też z tego, że dodatkowe inwentaryzacje stają się zbędne.

Korzyści:

  • Brak sytuacji braku na magazynie i nieprawidłowych danych ilościowych
  • Znacznie zredukowane koszty i zredukowany nakład przy zamawianiu towarów i zarządzaniu
  • Niewielka ilość błędów dzięki ciągłej inwentaryzacji
  • Nadzór i dyspozycje realizowane są w sposób samowystarczalny