Różnorodność folii z tworzywa sztucznego i metalu oraz folii technicznych jest praktycznie nieskończona. Równie zróżnicowana jest oferta tulei Paul & Co. Wraz z naszymi klientami opracowaliśmy tuleje do każdego rodzaju przeznaczenia – od zwykłej tulei standardowej po produkcję specjalną i nietypowy rodzaj zastosowania. Nasze tuleje spełniają nie tylko wymogi naszych klientów co do jakości, ale także – tam, gdzie to jest niezbędne – najwyższe standardy higieniczne.

Wspólnie nieustannie dbamy o rozwój tulei z twardego papieru. Kładziemy przy tym szczególny nacisk na intensywny dialog z Państwem – naszymi klientami. Dzięki temu udało nam się opracować rozbudowany katalog cech jakościowych i ich kombinacji.

Korzyści:

  • Warianty tulei spełniających wszelkie wymagania
  • Dostosowane powierzchnie – także do najcieńszej folii poniżej 5 µm
  • Dopasowanie rdzenia nawijania do właściwości materiałowych nawijanego materiału
  • Możliwe wyposażenie specjalne, odpowiednie do danego zastosowania
  • Dokładna, stała długość, konfekcjonowanie bez pyłu i bez kłaczków
  • Znakomite właściwości higieniczne

Rozwiązanie odpowiednie do wszelkich wymagań:

Od tulei standardowych do folii PE, poprzez tuleje K o szczególnej wytrzymałości i tuleje uszlachetniane powierzchniowo, aż po wyposażenie specjalne do danego rodzaju zastosowania, jak powierzchnie przywierające i wytrzymałość taśmy: Firma Paul & Co oferuje odpowiednie tuleje do folii i opakowań elastycznych. 

Folia konsumencka lub opakowaniowa, folia stretch, folia budowlana lub rolnicza: Firma Paul & Co oferuje szeroki zakres tulei standardowych o wszystkich wymaganych wymiarach i cechach wytrzymałości.

Standard Tuleje
Standard Tuleje
Wytrzymałość

Obciążenia przy nawijaniu na tuleję różnią się w zależności od folii. Tym ważniejsze jest, by stosować tuleję, która utrzymuje indywidualne obciążenia procesu nawijania. Na naszych tulejach H można polegać.

Wytrzymałość

Gładkie i przywierające powierzchnie, zabezpieczone powierzchnie cięcia i zaokrąglone krawędzie: Nasze tuleje spełniają najwyższe wymogi. Dysponujemy tulejami odpowiednimi do każdego rodzaju zastosowania.

Gładkie, uszlachetnione i czyste
Gładkie, uszlachetnione i czyste
Środki pomocnicze do nawijania

Państwo wiedzą o tym najlepiej: Sprawne i efektywne procesy to podczas produkcji i przetwarzania folii najwyższy priorytet. Za pomocą naszych środków pomocniczych do nawijania aktywnie wspieramy Państwa przy realizacji tych procesów.

Środki pomocnicze do nawijania

Chcą Państwo rozwijać folię bez pozostałości lub szukają odpowiedniego wyposażenia specjalnego, właściwego do zastosowania zewnętrznego? Mamy odpowiednie rozwiązania spełniające obydwie potrzeby.

Od odporności na taśmę po zastosowania zewnętrzne
Od odporności na taśmę po zastosowania zewnętrzne
Tuleje do opakowań elastycznych

Torebki na zupy lub opakowania na papierosy: Opakowania łączone z papieru, folii i aluminium są dziś powszechnie stosowane w codziennym życiu. W przypadku takich elastycznych opakowań bazujemy na doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy nad innymi obszarami naszej oferty.

Do opakowań elastycznych