Wymagania stawiane przez druk gazet wobec tulei są wysokie. Tuleja musi wytrzymywać obciążenia zarówno na nowoczesnych przewijarkach, jak i na szybkich maszynach drukarskich. Nasze tuleje serii GP Premium® z twardego papieru spełniają te wymogi. Dzięki szczególnej wytrzymałości, precyzyjnym wymiarom i korzystnym właściwościom obrotowym tuleje GP Premium® zapewniają optymalną obróbkę materiału.

Wraz z naszymi klientami konsekwentnie przystosowaliśmy projektowanie tych tulei do potrzeb technicznych produkcji w Państwa zakładach. Eksperci z naszych fabryk papieru służyli nam przy tym odpowiednim wsparciem. W intensywnej pracy projektowej określiliśmy następujące cechy jakościowe dla poszczególnych obszarów zastosowań:

Jakość

GP Premium® 2.00 - 3.99

GP Premium® 5.00 - 8.99

Zastosowanie

Papier do drukowania gazet

wklęsłodruk i papier offsetowy

Korzyści:

  • Wyjątkowa wytrzymałość,
  • Precyzyjne wymiary,
  • Korzystne właściwości obrotowe,
  • Dostępne różne cechy jakościowe w zależności od zastosowania.

 

Pomożemy Państwu przy wyborze właściwej tulei z twardego papieru spełniającej specjalne wymagania przemysłu papierniczego i drukarskiego. Przy pomocy naszego elektronicznego konfiguratora można dokładnie określić, które z naszych tulei są najbardziej odpowiednie do posiadanego papieru graficznego. Wystarczy podać w konfiguratorze konieczne informacje dotyczące wymogów i warunków ramowych, jak na przykład rodzaj tulei wrzecionowej, szerokość rolki i technika druku.

Następnie otrzymają Państwo konkretne rekomendacje dla maksymalnej możliwej prędkości taśmy i odpowiedniego oporu prędkości w określonych warunkach ramowych. Oprócz tego nasz konfigurator przygotuje dla Państwa, dla stosowanej jakości minimalnej, grafikę, która przedstawia krytyczną prędkość taśmy w zależności od grubości warstwy pozostałej na tulei. Dzięki temu można precyzyjnie odczytać wpływ pozostałej rolki na krytyczną prędkość taśmy – i nic nie stoi już na drodze do podjęcia decyzji potwierdzonej niepodważalnymi argumentami!

Konfigurator