Oszczędne obchodzenie się ze skarbami natury i redukcja obciążeń środowiskowych powodowanych przez hałas, spaliny, powstawanie pyłu i ścieki wpisują się w politykę naszej firmy. Podczas produkcji naszych tulei, rozwiązań do zabezpieczenia krawędzi i naszego kartonu stale mamy przed oczami Państwa oczekiwania i ochronę środowiska.

Podczas produkcji naszych wyrobów korzystamy głównie z surowców odnawialnych i przestrzegamy odnośnych ustaw środowiskowych i rozporządzeń. Oprócz tego angażujemy się w działalność stowarzyszenia naszej branży i w grupy ochrony środowiska, aby stale być na bieżąco.

Zarządzanie ochroną środowiska

Wspólne zaangażowanie w ochronę środowiska

Oprócz tego firma Paul & Co opracowuje własne wytyczne ochrony środowiska, które szczegółowo obrazują naszą postawę wobec istotnych kwestii środowiskowych. W działania na rzecz ochrony środowiska angażujemy naszych pracowników, dostawców i odpowiednie urzędy, a także Państwa, naszych klientów. Nasz cel: Wspólnie chcemy zakorzenić świadomość, która przyczynia się do ochrony środowiska.

Zgodność z REACH

Istotny wkład w ochronę środowiska wnosimy przez to, że przy produkcji naszych tulei z twardego papieru stosujemy wyłącznie kleje bez kwasu borowego (boraksu). W zakresie naszych tulei stosujemy oprócz tego szkło wodne, klej PVA lub kleje na bazie skrobi.

Oprócz tego żadna ze stosowanych przez nas substancji pomocniczych, które podobnie jak środki smarne mają bezpośredni kontakt z naszymi produktami, nie zawiera oleju mineralnego. Wraz z tym zobowiązaniem realizujemy wytyczne Stowarzyszenia Niemieckich Fabryk Papieru (VdP) i Stowarzyszeń Gospodarczych Przetwarzania Papieru (WPV).

Oczywiście oprócz tego także nasze zakłady produkcji kartonu na tuleje, Papeteries du Rhin i Carl Macher Hülsenpapiere podejmują działania na rzecz ochrony środowiska.

Certyfikacja środowiskowa

Dążymy do kompletnej certyfikacji środowiskowej według ISO 14001. Aktualnie centrala Paul & Co Wildflecken i zakłady Kunert Peiting, Kunert Soest, Kunert Wedderstedt, Paul & Co Thailand, Carl Macher Hülsenpapiere i Papeteries du Rhin są już certyfikowane według tej normy.

Certyfikaty

Jesteśmy członkiem systemu recyklingowego RESY – silnej wspólnoty, zrzeszającej producentów tektury falistej, firm utylizujących makulaturę i producentów papieru surowego do tektury falistej. Nadrukiem symbolu RESY na wszystkich naszych rozwiązaniach do zabezpieczania krawędzi gwarantujemy, że będą one utylizowane i ponownie przetwarzane materiałowo przez naszych partnerów z Organisation für Wertstoffentsorgung GmbH.